понедельник, 12 ноября 2018 г.

Конкурсы –
VIRUMAA POLITSEI SPORDISELTSI LOGOKONKURSS
1. Tingimused logo ideekavandile  1.1 Logo peab:  seonduma Virumaa Politsei Spordiseltsiga;  kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav;  kasutatav ka oluliselt vähendatud ja suurendatud kujul;  sisaldama politsei sümboolikat;  olema kasutatav nii digitaalses meedias kui trükistel 1.2 Kasuks tuleb, kui logo kavandi juurde on lisatud selle idee kirjeldus või lugu. 1.3 Konkursis osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule. 1.4 Võidutöö võetakse kasutusele spordiseltsi sümboolikas koos kõigi autoriõigustega. 1.5 Virumaa Politsei Spordiseltsil on õigus kooskõlastatult logokonkursi võitnud autoriga teha väiksemas ulatuses logo kavandi muudatusi.   
2. Konkursi tingimused 2.1 Konkurss kestab 05. kuni 30. novembrini 2018. 2.2 Logo kavand tuleb esitada Alice Parvele (Rahu 38, Jõhvi) CD-l, mälupulgal või elektrooniliselt meiliaadressil Alice.Parve@politsei.ee
2.3 Esitatud kavandil peavad olema autori(te) kontaktandmed. 2.4 Pärast ideekavandi esitamise tähtaega laekunud kavandid konkursil ei osale.    3. Ideekavandite hindamine 3.1 Valiku teeb Virumaa Politsei Spordiseltsi  juhatus, kes autoreid teadmata hindab kõiki esitatud töid. 3.2 Logokonkursi töid hinnatakse 5.detsembril toimuval Virumaa Politsei Spordiseltsi  juhatuse koosolekul ning tulemused edastatakse konkursil osalenutele hiljemalt 7.detsembril.  3.3 Logokonkursi hindamisel arvestatakse järgnevaid kriteeriume:  logo atraktiivsus ja mõistetavus;  logo originaalsus;  logo sobivus Virumaa Spordiseltsi olemuse ja ülesannetega;   _______________________________________________________________________________________

Комментариев нет:

Отправка комментария