среда, 17 октября 2018 г.


Loovtöö kirjutamise meelespea


Novembris täidab õpilane koostöös juhendajaga loovtöö detailse ajakava.

Detsembris toimub esimene loovtöö kollokvium, kus õpilane tutvustab oma teemat kaasõpilastele. Tutvustuse käigus annab õpilane ülevaate oma töö eesmärgist, toob välja kirjanduse ja vahendite loetelu, mis on vajalik loovtöö valmimiseks.

Veebruaris toimub teine loovtöö kollokvium, kus õpilane kirjeldab kuidas tema töö on edenenud. Analüüsib töö kulgu – mis on õnnestunud ja mida on pidanud töö käigus muutama võrreldes esialgu püstitatud eesmärkidega. Ettekande alusdokumendiks on õpilase poolt täidetud ajakava. Mõlemal seminaril osalemine on kõikidele loovtöö sooritajatele kohustuslik ning seda arvestatakse kokkuvõtva hinde saamisel.

Loovtöö lõpliku variandi esitab õpilane/esitavad õpilased juhendajale hiljemalt 18. aprilliks.

Loovtööde avalikud esitlused toimuvad maikuus.